Proč volit Equo-Flex ?

1 Moderní konstrukce

Equo-Flex reprezentuje generačně nové řešení odlišující se od jednoduchých typů voštin, jejichž konstrukce je vesměs podobná zatrávňovacím plastovým dlaždicím. Ty obvykle spolehlivě řeší jen úlohu vytvoření pevné a únosné mezivrstvy, která  brání míchání spodní konstrukce a písku nášlapné vrstvy. Moderní koncepce  Equo-Flex založená na malých pružných segmentech s uzavřeným dnem je schopna poskytnout více.

2 Pružnost

Vysokou pružnost systému Equo-Flex podporuje použitý kvalitní elastický materiál, tvar a rozmístění stěn a zejména skutečnost, že zásyp kamenivem není proveden v plném objemu. Díky tomu mohou segmenty ve spodní části pružit. U plně zasyspaných voštin, resp. voštin z tvrdých materiálů není taková žádoucí deformace možná.

3 Bezpečné odvodnění

Konstrukce voštiny umožňuje systémem otvorů a prostorem mezi segmenty bezpečně odvádět srážkové vody. Pod voštinou vzniká částečně dutý prostor i pro vodorovný pohyb vody k propustnějšímu podloží.

4 Schopnost podržet vodu

Tato schopnost je v protikladu spožadavkem rychlého odvádění vody z povrchu. Podařilo se jej vyřešit systém kalíšků, který je schopen podržet žádoucí objem vody. Snižují se tak zejména zbytečné ztráty vody při kropení povrchu a snižují se tak náklady na údržbu povrchu.

5 Flexibilita povrchu

Systém je tvořen segmenty o rozměrech 20 x 20 cm spojených velmi pevnými, ale pružnými zámky, které se neulamují. Povrch je tak schopnen eliminovat vliv roztažnosti plastů vlivem teploty (tepelná dilatace)  a dokonale se přizpůsobit spodním vrstvám. Nevznikají tak žádné rozdíly mezi jednotlivými segmenty což  umožňuje využít Equo-Flex i pro reining. Díky vodorovné flexibiltě lze voštinu využít i pro cvalové dráhy na kterých lze „koberec“ ohnout i do zatáčky.

6 Robustnost konstrukce a životnost

Equo-Flex je vyráběn z pevného a houževnatho materiálu, celková konstrukce je navržena pro těžké podmínky. Díky tomu lze předpokládat dlouhou životnost.

7 Úsporná montáž

Equo-Flex přichází na stavbu již sestaven do desek o rozmerech 1,4 x 0,8 m. Manipulace je snadná, sestavení rychlé.  Váha 1m2 je 9 kg. 

8 Minimální prořez

Pokud desky modulově nevycházejí, obvykle postačí přebytečnou část odpojit a sestavit do nové desky. Řezání obvykle není nutné, ztráta materiálu je tak mizivá.

9 Nízké dopravní náklady

Jeden kamion pojme 1200m2.

10 Minimální náklady na zásyp

V případě voštiny Equo-Flex se zasyspává pouze 35% objemu. Vyjádřeno v tunách cca 0,028 t/m2. U jiných systémů výšky 50mm je to již 80% tedy 0,064 t/m2 a u systémů 80mm již 0,1t/m2, což je při běžných cenách rozdíl 20 – 40 Kč/m2.