Systém 3V

Praxe ukazuje, že v středoevropských podmínkách nejlépe vyhovuje z hlediska univerzálnosti a spolehlivosti tzv. úplný trojvrstvý systém 3V budování jízdáren ( v Německu označovaný jako TTT).  Byl proto vybrán i jako podporované řešení v doporučeních Německého jezdeckého svazu (FN).

Stavba „na zelené louce“ se zahajuje sejmutím ornice, vyspádovánim pláně, jejím přehutněním a vytvořením drenážního systému. Na pláň je položena vrstva uhutněného kameniva (makadamu) různých frakcí v tloušťce cca 300 mm. Tato vrstva přenáší zatížení do podloží, zaručuje únosnost povrchu a odvádí srážkovou vodu. Vzniká tak spodní stavba  jízdárny.

Druhou vrstvou systému je dělící vrstva v našem případě voština EQUO-FLEX . Jejím úkolem je zabránit míchání spodní kamenné konstrukce a svrchní pískové vrstvy. Vzhledem k tomu, že vhodný jízdárenský písek je extrémně jemný a spodní stavba naopak z hrubých frakcí, dojde bez této vrstvy  k „protečení“ jízdárenské směsi do podloží a opačně proniknutí kameniva do povrchu. V praxi se osvědčila dělící vrstva na bázi plastových desek vhodné konstrukce.  Jejich správná stavba ovlivňuje i vodní režim jízdárny. 

Povrch tvoří nášlapná vrstva z jízdárenské směsi.  Obvykle jde o směs písků vhodné zrnitosti a tvaru a přídavných materiálů u nás geotextilie a vlákno od GGT,  které zlepšují vlastnosti povrchu. Zejména jeho stabilitu a schopnost vázat vodu. 

Vodní režim je rozhodující činitel ovlivňující fungování povrchu a náročnost údržby.