Projekce

V rámci projekční činnosti poskytujeme:

 • poradenství
 • odbornou projekci
 • podporu projektantů a architektů

Poradenství

je zaměřeno na jednodušší situace, zejména řešení problémů již existujících jízdáren, nebo slouží jako podklad pro rozhodování o dalším postupu budování nebo sanace jízdárny.

Odborná projekce

nastupuje tam, kde je třeba vyřešit širší vztahy jízdárny a areálu jako celku a také tam, kde je požadován řádný projekt např. pro účely stavebního řízení, nebo dotačního řízení. Výsledkem je projekt v rozsahu a struktuře dle zákona a vyhlášky, opatřený autorizačním razítkem.

Projekce ja zajišťována vlastními projektanty v našem ateliéru.

Součástí projekčních prací je zejména:

 • zaměření dotčených ploch
 • vyřešení vztahů v rámci areálu
 • osazení jízdárny vzhledem k terénu
 • vyřešení odvodnění
 • vyřešení návazných komunikací a ploch
 • návrh skladby a směsi
 • návrh ohrazení
 • rozpočet
 • případně vizualizaci

Podpora projektantů

Tuto podporu poskytujeme architektonickým a projekčním atelierům optimálně již prvních etapách návrhu.  Architektům a projektatntům pomáháme vyřešit specifické požadavky provozu jezdeckých areálů a vyhnout se tak základním chybám projektu(posyktujeme návrhy skladeb, detaily, schémata …) .

Takto poskytovaná podpora se neomezuje na problamatiku jízdáren, ale na řešení celého areálu. Při této činnosti nezasahujeme do záměrů architekta a stavebníka, návrhy pouze korigujeme.

Máme zato, že provoz a nároky jezdeckého areálu jsou technologií svého druhu, která vyžaduje specifickou odbornost, kterou obvykle všeobecně orientované projekce nedisponují.